Adresa:
K Cihelnám 87, Plzeň - Černice
Drobečková navigace

Úvod > Novinky > ROZVOJ AREÁLU TJ SOKOL PLZEŇ - ČERNICE

ROZVOJ AREÁLU TJ SOKOL PLZEŇ - ČERNICEVážení přátelé a příznivci naší TJ Sokol Plzeň – Černice, naše tělocvičná jednota vyvíjí již od roku 2017 aktivitu vedoucí k rozšíření stávajícího sportovního areálu. Tato snaha byla vedena zejména situací, že provozujeme naši činnost pouze na jednom hřišti s přírodním travnatým povrchem, které je hlavně v jarních a podzimních měsících neúměrně zatížené. Vzhledem k počtu našich členů, zejména v žákovských a dorosteneckých kategoriích, už tato plocha není schopna plnohodnotně zajistit tréninkový a hrací proces pro všechna družstva naší TJ. Z tohoto důvodu byl vypracován projekt „Rozvoj areálu TJ Sokol Plzeň – Černice, etapa 1“, který by měl výše uvedenou nepříznivou situaci zlepšit. Tento projekt má dnes vydané platné stavební povolení. Realizováním tohoto projektu by došlo navíc k podstatnému rozšíření a zkvalitnění stávajícího sportovního areálu. To by znamenalo velký přínos i pro všechny obyvatele Černic, jelikož areál využívají nejen členové TJ, ale také žáci základní a mateřské školy i široká veřejnost.

Po několika letech příprav a neúspěšné snahy získat finanční podporu pro naši akci od Národní sportovní agentury se nám začíná blýskat na lepší časy. Na základě jednání s představiteli statutárního města Plzně v čele s primátorem Mgr. Romanem Zarzyckým a představiteli Městského obvodu Plzeň 8 – Černice v čele se starostou Ing. Vladislavem Sloupem se podařilo dohodnout postup, který by měl vést ke zdárné realizaci připraveného projektu s tím, že investorem se stane město Plzeň. Tento postup byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně ze dne 16. 5. 2024. Za vstřícné jednání bychom chtěli všem zúčastněným tímto ještě jednou velmi poděkovat. Z vyprojektované 1. etapy rozvoje areálu bude vybudováno fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště. Součástí bude též osvětlení sportovišť, úprava stávajícího a vybudování nového oplocení sportovišť, odvodnění ploch, realizace přiléhajících chodníků a sadové úpravy.

Cena za výše uvedené práce je vyčíslena na 38,2 milionů korun vč. DPH. Z toho Magistrát města Plzně uhradí 22 milionů a Městský obvod Plzeň 8 – Černice 14 milionů.

Pro zdárnou realizaci výstavby bylo ujednáno, že zbytek ceny ve výši 2,2 milionu uhradí na účet města Plzně jako svoji spoluúčast TJ Sokol Plzeň – Černice do 30.9.2024. Na základě vyjádření starosty Ing. Sloupa obvod v budoucnu počítá s postupným dokončením celé 1.etapy rozvoje areálu, tzn. s výstavbou tréninkové atletické dráhy, dalším malým hřištěm s umělým travnatým povrchem, objektem zázemí vč. občerstvení a souvisejícími venkovními úpravami. Tato výstavba bude realizována z vlastního rozpočtu obvodu.

 Naše TJ však v současné době nedisponuje při zajišťování běžného provozu stávajícího sportoviště takto vysokou částkou, abychom ji mohli uhradit jen z vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu si dovolujeme obrátit se na vás, všechny ty, kteří máte kladný vztah k naší TJ a Městskému obvodu Plzeň 8 – Černice a máte zájem na zlepšení podmínek pro sportovní vyžití v této části našeho města, se žádostí o pomoc. Budeme rádi za jakýkoliv váš finanční příspěvek, který byste poskytli formou daru, na základě uzavřené darovací smlouvy. Všechny finanční dary budou shromažďovány na transparentním účtu č. 5981849329/0800 u České spořitelny a.s., zřízeném vedle běžného účtu TJ Sokol Plzeň – Černice. Po získání potřebné částky budou tyto peněžní prostředky odeslány na v souladu s uzavřenou darovací smlouvou mezi TJ Sokol Plzeň – Černice a statutárním městem Plzeň na účet města.

 

 

 

 

 

Rozvoj areálu TJ Sokol Plzeň-Černice - A4.docx


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů